Houliston Genealogy Online


Pierre Rousseau[1]

Male 1666 - 1719  (53 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Pierre Rousseau 
  Born 1666  Mer Orleanais of Menars-la-Ville Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 1719  Drakenstein Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • 'n Hugenoot en musikant. Arriveer in Kaap op 12 Mei 1688 waarskynlik op die skip Borssenburg saam met 'n suster, Marie. Sy is 7 jaar ouer as hy. Albei trou in die Kaap. Sy met 'n Van Eeden (stamvader van Van Eedens in SA). Hy trou in 1689 met Anne Retif (1667-1710). Het 12 kinders by Anne waarvan 5 seuns was. Twee seuns en 1 dogter is jonk dood. Hy het skynbaar sy viool saamgebring.

   Na Anne se dood trou hy meet Geertrui du Toit op 17 Desember 1710, sy was toe 18 jaar oud. Sy was 'n dogter van die Hugenoot Guillaume du Toit en sy vrou Sara Cochet. Guillaume was 'n broer van Francois du Toit wat die stamvader van die Du Toits geword het.
   Retifs woon op plaas Parys wat buurplaas was van l'Arc d'Orleansin Drakenstein. Laasgenoemde plaas is in 1694 aan Pierre Rousseau uitgereik. Moenie met Orleans naby Paarl verwar nie.
   In 1704 bekom hy nog 'n plaas in die Wagemakersvallei (Wellington) en noem dit Eikeboom. Ander bronne se dis Vleesbank. Die plaas is ten suide van die huidige spoorwegstasie Hermon. Hy besit ook Sanddrif aan aan die Klein Bergrivier Kand van Waveren (Tulbagh)

   Ander passasiers op Borssenburg was waarskynlik:
   Guillame Neel (1663-1734) en Jeanne la Batte (1663 - na 1734)
   Jean Neel (1687-1740)
   Jeanne Neel 1688- na 1728
   Pierre Lombard (1658-1717) en Marie Couteau (1659-1718)
   Baba Lombard (1688-1689)
   Pierre Rousseau
   Marie Rousseau (1659 tot na 1711)
   Francois Retief (1663-1721)
   Anne Retief (1667-1710)
   Daniel Hugo 1664-1725
   Antoine Gros
   Marie Avice 1669-1721
   Marie Grillon
   Bron: olivetreegenealogy.com/ships/sahug13.shtml
   Ook Hugenotebloed in ons are deur JG le Roux 1992 ISBN 0-7969-0566-5

   Borssenburg was die 2de skip om Nederland te verlaat maar het 3de hier aangekom. 150vt lank en kon 80 passasiers dra. Vertrek op 6 Jan 1688. Fluit skeepstipe. Onder bevel van kaptein Jan Claasje Valcquit.

   GISA:
   Een van die eerste Kerkraadslede (diaken) v Drakenstein. Ook Heemraad. Tekene memoire ten gunste v WA van der Stel

   Kry ook die plaas Patatskloof in Wamakersvallei in 1712 - Jannie Patataplaas???

   Pierre ontvang f400 hulp van Simon van der Stel vanuit 'n skenking deur die HereXVII. Die skenking was bedoel vir die armes van Taiwan (genoem Formosa) waar die Here XVII 'n handelstasie had. Die handelstasie is ingeneem deur chinese seerowers maar daar is met die geld gevlug en word nou aangewend om die Huguenote te help - in totaal 6 000 Riksdaalers en 48 stuiwers.

   Hy protesteer eers teen WA van der Stel in steun van Adam Tas, maar teken tog later weer die memoire ten gunste van WA van der Stel - skynbaar vanwee ekonomiese oorwegings. WA van der Stel het nie die erfbriewe en oordragte van grond van burgers wat hom teengestaan het onderteken nie.

   Pierre is suksesvolle boer - teen 1700 besit hy 400 skape, 15 000 wingerdstokke en produseer 14 faam ("leaguers") wyn
   From Mer or Memars-la-ville, about four hours by horse north-east of Blois in France. Arrived at Cape 1688 probably on board "Borssenburg". Started farm L'Arc d'Orleans in Wemmershoek allocated to him in 1694; In 1704 he also received the farm"Vleesbank" [Flesh bank] to the south of the present day railway station of Hermon.

   Pierre Rosseau farmed on "l'Arc d'Orleans", Drakenstein and also owned "De Vleesbank", Drakenstein and "Sanddrift", Land van Waveren. Arrived at Cape 1688.

   Place of origin: Blois
   Date of arrival: 1688
   Ship: probably the Borssenburg
   Settled at : L'Arc d'Orleans, near Wemmershoek
   Married to: 1st 1689, Anne Retief
   2nd 1710, Gertruida du Toit
   Children: 5 sons and 7 daughters. 11 children from his 1st marriage, 1 from his second.

   The Huguenots of South Africa 1688-1988 Pieter Coertzen

   du Plooy paf: Was in 1688 in die Kaap, een van die eerste diakens van die gemeente Drakenstein, ook heemraad.

   Pierre was the owner of L'Arc d'Orleans and De Vleesbank in Drakenstein and Land Van Sanddrift n Waveren (currently Tulbagh).

   !Emmerentia van Rensburg Registers
   De Villiers/Pama p 799. Pierre Rousseau van Mer of Menars-la-ville, omtrent vier uur noordoos van Blots in Frankryk. Gebore omstreeks 1666. Was reeds in 1688 in die Kaap; een van die eerste diakens van die gemeente Drakenstein, ook Heemrtaad. Eienaar van die plaas "De Boog van Orleans"; sterf 1719.
   C Pama: Die Groot Afrikaanse Famielienaamboek, p. 276. Betekenis: Iemand met rooibruin hare of baard.
   J H Redelinghuys: Die Afrikaner Familienaamboek, p. 232. Rousseau, Rossouw, Roussouw. Pierre Rouseau, gebore in 1666, was afkomstig van Orleans in Frankryk, en het op ongeveer drie-en-twintigjarige leeftyd hier aan wal gestap.
   Le Roux/Lombard: Hugenotebloed in ons are, p 41. Pierre Rousseau het in 1688 na die Kaap gekom, waarskynlik aan boord van die 'Borssenburg'. Hy is in 1666 gebore en was ook afkomstig van Mer langs die Loirerivier tussen Blois en Orleans. Aan die Kaap was ook Marie Rousseau van Blois, waarskynlik sy suster.
   Hierdie Marie Rousseau is in 1659 gebore en trou nog in 1688 met die Duitser Johann von Eden en word stammoeder van die Van Eedens in Suid-Afrika. Sy is ook in 1691 getuie by die doop van Pierre se oudste kind. Na die dood van haar eerste man trou Marie in 1706 met Cornelis Justus van Dalen.
   In 1689 trou Pierre met Anne Retif, agtienjarige suster van die stamvader Franscois Retif. Die Retifs was ook van Mer afkomstig en het waarskynlik saam met die Rousseaus na die Kaap gekom. Pierre en Anne le die plaas L'Arc d'Orleans in Wemmershoek aan, wat in 1694 aan hulle toegeken is. In 1704 ontvang Pierre ook die plaas Vleesbank ten suide van die huidige spoorwegstasie Hermon.
   Anne Retif was die moeder van elf kinders. Sy is in 1710 oorlede en Pierre trou nog dieselfde jaar met Gertruida du Toit, agtienjarige dogter van Guillaume du Toit en Sara Cochet. Een seun word vir hulle gebore. Pierre Rousseau is in 1719 oorlede en sy weduwee hertrou op oujaarsdag 1719 met Carel van der Merwe, wie se moeder ook een van die vlugtelinge was. Carel en Gertruida was die ouers van
   een seun.
   Pierre Rousseau se kinders was:
   1 Anne (1690) x Daniel Hugod xx Jean Blignaut
   2 Marie (1692) x Lodewyk Pretorius xx Charles Marais 3 Madeleine (1694) x Jean Louis du Plessis
   4 Isabeau (1696) x Pierre du Toit
   5 Marthe (1698) x Andre du Toit
   6 Pierre (1700) jonk dood
   7 Gabriel (1701) x Anne Marais
   8 Aletta (1702) x Daniel Marais
   9 Pierre (1703) x Sophia van der Merwe xx Marie Retief xx Anna Maria van der Vyver.
   10 Esther (1705) ongetroud
   11 Daniel (1707) x Sara Hanekom xx Marie le Riche xxx Madeleine Senechal
   12 Andries (1711) jonk dood
   Die stamvader se oudste oorlewende seun, Gabriel (1701-1727), trou in 1723 met die sestienjarige Anne Marais. Hulle word die ouers van drie kinders. In 1728 trou sy weduwee met Jean Cellier en word die moeder van nog agt kinders. Die volgende seun, Pierre * 1703 boer op die plaas boven't Hexrivier in die Hexvallei naby De Doorns. Hy trou in 1726 met Sophia van der Merwe (1706-1727), suster van sy stiefvader. Sy is met die geboorte van haar enigste kind oorlede.
   In 1729 trou Pierre met sy niggie, Marie Retief (1702-1738), wat die moeder van vyf kinders word. Pierre trou in 1739 met sy derde vrou, die twintigjarie Anne Maria van der Vyver, wat hom nog twee kinders skenk.
   Die seun Daniel * 1707, trou in 1732 met Sara Hanekom (1714-1741).
   Ses kinders word uit hierdie huwelik gebore. In 1743 trou hy met Marie le Riche (1717-1749), wat die moeder word van vyf kinders. Uit sy derde huwelik in 1751 met Madeleine Senechal (1718-1790) word nog agt kinders gebore, die jongste in 1763. Daniel koop in 1760 die plaas La Concorde in die Paarl uit die boedel van sy skoonmoeder.

   SAG 10:
   Born Mer, on the Loire, France c 1666. Arrived at the Cape in 1688, one of the first members of the Church council of Drakenstein, also Heemraad, owner of the farms "L'Arc d'Orleans" in Wemmershoek and "Vleesbank" on the Bergrivier, signed a memorandum in favour of W.A. van der Stel.

   Janet's notes, 'van Mer of Memars-la-ville, omtrent vier uur te perd noordoos van Blois in Frankryk, aankoms 1688, waarskynlik aan boord 'Borssenburg'.

   Janet's notes, 'lê plaas L'Arc d'Orleans in Wemmershoek aan wat in 1694 aan hom toegeken is; in 1704 ontvang hy ook die plaas Vleesbank' ten suide van huidige spoorwegstasie Hermon.'

   Janet's notes read, '...van Mer of Memars-la-ville, omtrent vier uur te perd noordoos van Blois in Frankryk, aankoms 1688, waarskynlik aan boord Borssenburg', lê plaas L'Arc d'Orleans in Wemmershoek aan wat in 1694 aan hom toegeken is; in 1704 ontvang hy ook die plaas 'Vleesbank' ten suide van huidige spoorwegstasie Hermon...'

   Hetta Ssholtz:
   Plek van herkoms Blois (Orleanais). Arriveeer ongeveer 1688 waarskynlik met die Borssenburg (pasasierslys ontbreek). Die Borssenburg was 115 voet lank, het 6 Jan 1688 vanaf Texel geseil en 12 Mei 1688 in Tafelbaai gearriveer. Vestig hom te Lárc dÓrleans (oos van Simonsberg, oos van die Bergrivier, naby Wemmershoek) 1694 ook nog een ander plaas Vleesbank in die Wagenmakersvallei in 1704

   Plek van herkoms Mer of Menars-la-Ville (omtrent 4 uur noordoos van Blois).Sy suster was Maria Rossar of Rousseau.

   Vleesbank, suid van die Hernonstasie, datum van die grondbrief, 26 Sep 1704.Verwysing 1.511 in Öld Cape Freeholds". p 150 Botha

   Volgens SAG10 p139 het Pierre dalk 'n buite-egtelike dogter Regina by Elisbeth Rootsteen v.d.K..gdoop Kaapstad 9/12/1714

   Juna Malherbe stel dit so), "Die Kompanjie was ontsteld toe die Khoi
   kaptein Dorkras (ook bekend as Klaas) in Januarie 1696 gerapporteer het dat die Hugenote die veeruil verbod oortree het en dat hulle meer vee as die kompanjie besit het. Die Hugenote wat hulle hieraan skuldig gemaak het was Pierrre Rousseau....... (Böeseken 1962:295; Coertzen 1988:99; De Wet
   1981:219, 221; Franken 1978:126-127)

   Dit is nie bekend waarom die Raad van Justisie nie teen sekere onwettige veeruilers opgetree het nie, maar teen ander wel. Pierre Rousseau was een van die teen wie nooit opgetree is nie.

   Pierre Rousseau het Christoffel Planck, vanaf Brussel, 'n soldaat in diens van die Kompanjie versteek. Planck het gedros, was in onwettige veeruil met die Khoikhoi betrokke en is gearresteer. Hy het egter ontsnap en binneland in gevlug. Gudurende Junie 1695 het hy op die plaas van Pierre aangekom.
   Pierre het, wel wetende dat Planck gedros het, hom vir ses weke in sy huis op sy plaas L'Arc de Orleans in Wemmershoek onderhou en as kneg gebruik.
   Teen die einde van Julie 1695 is Planck deur die veldwagter, Willem Haan ontdek en gearresteer. Pierre was teenwoordig en het hulle omgekoop (hy het drie riksdaalders aan Haan gegee en twaalf schellingen aan Planck) om nie die owerhede te vertel dat hy (Pierre) vir Planck onderdak verskaf het nie (KAB:CJ-299)From: barkerma@absamail.co.za

   Sent: 25 November 2004 09:47
   To: Hetta Scholtz
   Subject: Fw: ROSSOUW

   Die kinders van Pierre Rousseau en Anne Retief:

   1 STB 18/30 1/6 - soos gedruk in
   In: Die Boedelinventarisse van Erflaters in die Distrik Stellenbosch
   1679-1806, transcribed by Annemarie Krzesinski-De Windt, published by Stellenbosch Museum 2002

   Inventaris van soodanige roerende effecten als den oud heemraad Pierre Rousseau met er dood ontruimt en naargelaten heeft, en bevonden zijn op naargenoemde twee plaatsen ende hofsteden door gem. Oudheemraads wed. Juffw. Gertruij du Toit, en den vrijlandbouwer Jan Louis du Plessis als gemagtigde van de mondige kinderen des voorn. oudheemraads.

   Vier kinders word genoem, waarskynlik die onmondige kinders (al die
   eerste dogters was alreeds getroud en dus mondig):

   Aan de vier kinderen Aletta, Gabriel, Pieter en Daniel Rousseaux ijder
   wegens moederlijk bewijs f593-19-5 (die mondige dogters sou seker
   hulle moederlike erfportie gekry toe hulle trou (en dus mondig word).

   inventaris gedateer: 9e Maart 1719

   NB. geen Andries genoem nie alreeds oorlede?)

   Die vier kinders blyk om in rang van ouderdom te genoem word, maar 'n
   mens kan nie seker wees nie. Daar was 'n gewoonte om partykeers eers al die seuns en dan al die dogters te gee, maar hier is dit nie so nie, so sou ek raai dat hierdie lys begin met die oudste van die onmondige kinders, dws. Aletta.
  Person ID I1  Rossouw Family Tree
  Last Modified 21 December 2006 

  Father Daniel Rousseau,   b. 1640, Mer of Menars-la-Ville Frankr Find all individuals with events at this location 
  Mother Marie Retif,   b. 1644 
  Family ID F4  Family Group Sheet  |  Family Chart

  Family/Spouse 1 Anne Retif,   b. 1667, Menars-la-ville Find all individuals with events at this location,   d. 1710, Stellenbosch Find all individuals with events at this location  (Age 43 years) 
  Married 1689 
  Children 
  +1. Anne Rossouw,   b. 1690,   d. 28 February 1753, Paarl Bethel Find all individuals with events at this location  (Age 63 years)
  +2. MarieMaria Rossouw,   b. 1693,   d. 25 November 1766, Drakenstein Find all individuals with events at this location  (Age 73 years)
  +3. Madeleine (Magdalena) Rossouw,   b. 1695,   d. 2 October 1780, Tulbagh Land van Waveren Find all individuals with events at this location  (Age 85 years)
   4. IsabeauElizabeth Rossouw,   b. 1696,   d. 15 February 1785  (Age 89 years)
  +5. Marthe Rossouw,   b. 28 July 1698,   d. 28 October 1760  (Age 62 years)
   6. Pierre Rousseau,   c. 3 May 1700,   d. jonk
  +7. Gabriel Rossouw,   c. 14 August 1701, Paarl Find all individuals with events at this location,   d. 2 January 1727  (Age ~ 25 years)
   8. Aletta Rossouw,   b. 1702
  +9. PierrePieter Rossouw,   b. 2 September 1703,   d. 25 October 1751  (Age 48 years)
   10. Hester Rousseau,   c. 26 July 1705, Drakenstein Find all individuals with events at this location,   d. jonk
  +11. Daniel Rossouw,   b. 1707,   d. 23 November 1774, Drakenstein Find all individuals with events at this location  (Age 67 years)
  Family ID F1  Family Group Sheet  |  Family Chart

  Family/Spouse 2 Geertrui du Toit,   b. about 1692,   d. 7 March 1722  (Age ~ 30 years) 
  Married 7 December 1710  Stellenbosch Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Andries Rossouw,   b. 8 November 1711
  Family ID F2  Family Group Sheet  |  Family Chart

  Family/Spouse 3 Elisabeth Rootsteen,   b. V.d.K. Find all individuals with events at this location 
  Married Nie getroud nie 
  Children 
   1. Regina Rossouw,   c. 9 December 1714, Kaapstad Find all individuals with events at this location
  Family ID F3  Family Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S1] NH Theunissen Die Branwag Vrydag 28 Junie 1946 'Die Families Russauw en Rossouw) p42 en 43.This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.

Maintained by Andrew Houliston. | Data Protection Policy.