Houliston Genealogy Online


Lodewyk Pretorius

Male 1688 - 1718  (30 years)


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Lodewyk Pretorius 
  Born 1688 
  Christened 5 September 1688  Kaapstad Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 1718 
  Notes 
  • Boer op Rust en Werk Dal Josafat.

   Died at age 30.

   Died at age 30.

   "Landbouer in 't Land van Wavern"

   With the death of his father in 1694, Lodewyk was only four years old. He would thus not have remembered much of the house in Strand Street where he was born, because shortly thereafter his mother married again this time to the new Landdrost of Stellenbosch, Johannes Starrenberg. Here in the Franschoek valley he grew up and it is likely that he had as many French as Dutch playmates because on the 13th December 1711 he, at age 23, married Maria Rousseau, the eldest daughter of Pierre Rousseau and Anne Retief, a French Huguenot family from the farm L'Arcs'Orleans. The couple were respected in their community, Pierre was one of the first deacons of the congregation Drakenstein and also a member of the Heemraad. Lodewyk and Maria's two daughters also married Huguenot children namely the brothers Theron of the farm "Languedoc". Furthermore, after Lodewyk's death, Maria married Charl Marais, born in Plessis Marle, near Paris in France and the eldest son of Charles Marais and Anna de Ruelle.

   It is necessary to look at the background and vicinity in which this youngest son of the progenitor grew up because the characteristics laid down in these forming years as well as in his only son, Johannes Lodewyk, come prominently to the fore in his ancestors which comprise about one third of the Pretorius family in South Africa. As opposed to the descendants of his elder brother Johannes (b3) which comprises the other two thirds, Lodewyk's descendants show the distinctive attributes of their Huguenot heritage: a somewhat stubborn tendency towards conservatism in both attitude towards life and religion which is why the majority of these descendants became members of the Gereformeerde Kerk. As opposed to the descendants of his elder brother in which adventure seekers came to the fore, Lodewyk's descendants had a firm basis in the background, the academism of Lodewyk against the militarism in Johannes.

   Alt Death: Bef 14 Apr 1718 Cape, South Africa


   b5 LODEWYK; = 5 September 1688 te Kaapstad landbouer in 't Land van Waveren: t 1718 distrik Stellenbosch; x 13 Desember 1711 MARIA ROUSSEAU; * 1693; d/v Pierre Rousseau en Anne Retief van die plaas "Arc dï Orleans" sy hertrou met Char1 Marais Met sy Vader se dood in 1694, was Lodewyk maar vier jaar oud. Hy sou dus nie veel van die huis in Strandstraat waar hy gebore is, onthou nie, want kort hierna is sy moeder weer getroud met die nuwe landdros van Stellenbosch, Johannes Starrenburg. Hier in die Franschoek-vallei het hy grootgeword, en dis heel moontlik dat hy eweveel Franse as Hollandse speelmaats gehad het want op 13 Desember 1711, is hy op 2%jarige leeftyd getroud met Maria Rousseau, die oudste dogter van Pierre Rousseau en Anne Retief, 'n Franse Hugenote-gesin van die plaas "Arc d Orleans". Die egpaar Rousseau was gesiene mense in hul gemeenskap, Pierre was een van die eerste diakens van die gemeente Drakenstein en ook lid van die Heemraad. Lodewyk en Maria se twee dogters is ook met Hugenote-kinders getroud naamlik die broers Theron van die plaas "Languedoc"; ook Maria is na Lodewyk se dood getroud met Char1 Marais, gebore in Plessis Marle, naby Parys in Frankryk as die oudste seun van CharlesMarais en Anna de Ruelle. Dit is nodig dat daar na die agtergrond en omgewing waarin hierdie jongste seun van die stamvader grootgeword het, gekyk word. want die karaktertrekke wat in hierdie vormingsjare van Lodewyk, sowel as sy enigste seun,Johannes Lodewicus, vasgele is, kom duidelik na vore by sy nageslag wat sowat een derde van die Pretorius geslag van Suid-Afrika beslaan. In teenstelling met die nageslag van sy ouer broer Johannes, b3, wat die ander twee-derdes van die Pretorius-geslag bevat, toon Lodewyk se nageslag die kenmerkende eienskappe van hul Hugenote-heritage: 'n ietwat-hardnekkige neiging na konserwatisme wat lewenshouding sowel as godsdiens betref, daarom ook dat die grootste gedeelte van hierdie nageslag later lidmate van die Gereformeerde Kerk geword het. In teenstelling met die nageslag van sy ouer broer wat die avontuur-lustiges op die voorgrond gelewer het, bevat Lodewyk se nageslag die stewige basis op die agtergrond: die akademikus vanLodewyk teenoor die militaris van Johannes.   Lodewyk was sekerlik 'n hardwerkende en vooruitstrewende boer-nog 'n eienskap wat aan sy nageslag nagelaat is. Toe hy sewe jaar na sy huwelik oorlede is,-hy was maar pas dertig jaar oud -, was hy reeds in besit van sy woonplaas 't Land van Waveren, waar hy koring en wyn verbou het, asook 'n veeplaas in Daljosaphat waar ten tye van sy dood, "100 beesten groat en klejin, doormalkunder en 250 schapen" geloop het. Ongelukkig weet ons nie waaraan hy op so 'n jeugdige leeftyd gesterf het nie, maar hy laat sy weduwee met slegs drie klein kindertjies: die voorgenoemde Johanna en Maria getroud later met die broers Theron, en 'n baba-seuntjie van ses maande, Johannes Lodewicus. Laasgenoemde dra dus die name van sy pa en oupa, en is gebore op 22 Augustus 1717. Op 14 April 1718 word die volgende dokument uitgereik en as getuies onderteken deur Pierre Rousseau, skoonvader van die oorledene en Johannes Pretorius, Lodewyk seouer broer: "Opgaaf van sodaniege goederen QJS LODEWYK PRETORJUS ZaJiger aan zijn huisvrouw Mara Rousseau heeft naargelaten:
   Een plaas gelegen aan Dal Josafat waardigs ...........1600
   Een pJaats gelegen in 't Land van Waveren en 't opstal.................900
   100 Beesten groot en kljin doormalkander ..............2100
   250 Schapen.. ............................................750
   7 Slaven klejin en groot ..................................1260 Een klejin mejit die aJtyd weg loopt .....................44 Een paard wagen met sijn toebehooren .....................................290 Een ossewagen ...........................150
   8 Leggers Vaalwerk ......................192
   9 Leggers vule wijn .....................180 Hupsraad .................................300 Ploeg en egge .............................60 Het gereedskap tot de boerderij .......50

   Somma7102 SchuJd afgetrokken33264000

   Die genealoog, Margaret Cairns, voorsien onderstaande interessante gegewens oor die grondbesit van die stamvader se jongste seun, Lodewyk b5 Estate Inventory Lodewyk Pretorius: MOOC 813 No. 94, 14.4.1718. Two properties are listed in his name in the above document: "een plaats gelegen in de Daly Josafat . . . . . . . . . . . . . . . 16 guilders een plaats in het Land van Waveren gen. Rustenburg den opstal . . . . . . 400 guilders.� Although the farm in the Dal was not named it turned out to be Rust en Werk which he had purchased from Steven Bruere (appears as Brie1 in the transfer deed) in 1715 by transfer 1026 I�8.2.1715. The history of this farm after his death makes interesting reading. His widow, Maria Rossouw, acquired the property from his intestate estate. Her second marriage in community of property c. 1721 (no record of this but the first child was in 1722) to Charles Marais (1695-1768) made him virtual owner of the farm and in his care it remained until his death in 1768. It was then sold from his deceased estate and that of his wife to Adolf Jonker Jr. by T. 4195 / 26.3.1768. Theassets of both Rust en Werk and Rustenburg were combined in the inventory and show that Lodewyk farmed with 100 cattle and 250 sheep, possibly on the loan place while Rust en Werk had vineyards and wine making equipment together with: �4 leggers vuijle wyn�. The total estate amounted to 7102 guilders. After payment of his many debts a balance of 3775 guilders remainded for distribution among his heirs, namely his wife, two small daughters and his son. The loan place, Rustenburg has not been identified. No farm of this name is recorded in Lodewyk�s name in the loan farm records. To add to the confusion that exists on his landed property yet another nebulous farm, allegedly belonging to him has come to light in the estate papers of Johannes Stephanus Marais. In 1774 Marais died in possession of a piece of landed property described in inventory-MOOC 8115 No. 7, 1.9.1774 as: �een stuk lands gelegen in �t Land van Waveren zynde door den voorgen. Edele Heer Gouveneurvan der Stel (Willem Adriaan) aan wylen den landbouwer Louw Pretorius by een simpel briefie in eigendom vergunt geworden en indiervogen by verkoop thans aan den overledenen in bezit geraakt van den mede landbouwer Johannes Lodewyk Pretorius dogvoor als nog niet wettig getransporteert�.
  Person ID I26  Rossouw Family Tree
  Last Modified 5 April 2007 

  Father Johannes Pretorius 
  Mother Johanna Victor, Geertruyd Meyntjes 
  Family ID F37  Family Group Sheet  |  Family Chart

  Family/Spouse MarieMaria Rossouw,   b. 1693,   d. 25 November 1766, Drakenstein Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Married 13 December 1711  Stellenbosch Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Johanna Pretorius,   c. 5 March 1713
   2. Maria Pretorius,   b. 1714
   3. Johannes Lodewicus Pretorius,   b. 1717, Paarl Find all individuals with events at this location,   d. 22 August 1779, Graaff Reinet Find all individuals with events at this location  (Age 62 years)
  Family ID F9  Family Group Sheet  |  Family ChartThis site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

Maintained by Andrew Houliston. | Data Protection Policy.